17.800,00 US$ - 18.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
26.000,00 US$ - 26.500,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
25.000,00 US$ - 25.500,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
25.000,00 US$ - 25.500,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.